MALARSTWO

Myśli, tak samo jak dźwięki i słowa tworzą obrazy. Obrazy stanów wewnętrznych, myśli nieposkładanych czy formujących się jak u Lema krajobrazów kosmicznych. Insprowana wewnętrznym obrazem moich emocji i wrażeń, w połączeniu z podróżami, geometrią czy wykresami, tworzę nowe formy instalacji i kompozycji malarskich.