SZKICE

To wstępny lub końcowy etap pracy. Lekkie i prawdziwe. Dopracowane lub nedokończone. Szkice to zarys myśli, a niekiedy jej kwintesencja.